header banner
Default

Mancınık nedir? Kim icat etti? Türkler mancınık kullandı mı? Tarih boyunca nerelerde kullanılmıştır?


Table of Contents
  Mancınık nedir? Mancınık kim icat etti? Türkler mancınık kullandı mı? Tarihte mancınık neredelerde kullanıldı?

  27.02.2023 20:18 Son Güncelleme:

  Mancınık kelimesi dizi ve filmler başta olmak üzere kitaplarda da yer almaktadır. Birçok kişi de mancınık isminin tarihteki önemini araştırıyor. Peki ama mancınık nerelerde kullanılır?

  Mancınık nedir? Mancınık tarihçesi!

  Mancınık veya katapult, bir mermiyi uzağa fırlatmak için kullanılan basit bir savaş aleti. Özellikle İlk Çağ ve Orta Çağ'da temel kuşatma aracı olarak kullanılmıştır. Mancınığın çeşitleri vardır: Trebuchet, Mangonal, Katapult ve Ballista gibi.

  Sources


  Article information

  Author: Michael Simmons

  Last Updated: 1698384962

  Views: 831

  Rating: 3.6 / 5 (78 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Michael Simmons

  Birthday: 1995-01-22

  Address: 537 Powell Spurs, South Jacob, NC 18645

  Phone: +4258417286085386

  Job: Librarian

  Hobby: Surfing, Whiskey Distilling, Woodworking, Magic Tricks, Hiking, Cocktail Mixing, Crochet

  Introduction: My name is Michael Simmons, I am a rich, priceless, spirited, unguarded, dear, dedicated, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.