header banner
Default

De koers van Shiba Inus heeft een nieuw record gebroken


Shiba Inu (SHIB) maakte in de afgelopen week een aanzienlijke stijging door van bijna 12%. Daarmee staat de token gewaardeerd rond de $0,0000078, het hoogste niveau in 2 maanden tijd. De stijging gaat ook gepaard met interessante on-chain ontwikkelingen.

Volgens blockchain analyse platform IntoTheBlock heeft het totaal aantal adressen op het platform een nieuw record bereikt. Het aantal staat nu op 3,63 miljoen waarvan de meeste investeerders ook op een winstgevende positie staan. Met de recente stijging staat 20% in het groen, terwijl dit een aantal weken terug nog slechts 3% was. De toename van het aantal adressen duidt logischerwijs op een groeiende gemeenschap en belangstelling voor de Shiba Inu token en kan op termijn de SHIB koers alleen maar verder doen stijgen.

De verhoogde interesse in de token vertaalde zich ook in een significante stijging in het aantal transacties op het layer-2 netwerk Shibarium. Het aantal transacties steeg van ongeveer 12.700 naar meer dan 62.500. Een toename van het aantal transacties betekent meer handelsactiviteit en liquiditeit voor de SHIB-token. Dit kan helpen om de markt efficiënter te maken. Mocht de transactie activiteit aanhouden kan dit op termijn positief zijn voor de SHIB koers.

SHIB burning blijft doorgaan

Ondertussen wordt het circulerende aanbod van Shiba Inu tokens verminderd door het proces van ‘ burning’. Het verbrandingspercentage steeg recentelijk met 323%, waardoor meer dan 68 miljoen SHIB tokens definitief uit circulatie zijn genomen. Dit maakt deel uit van een strategie om de waarde van de token op lange termijn te verhogen, waarbij het Shibarium netwerk, door het stimuleren van meer gedecentraliseerde applicaties, een centrale rol speelt.

Whales kopen Shiba Inu

De recente stijging lijkt grotendeels aangedreven door ‘whales’ of grootbezitters van de munt. Analyses tonen aan dat deze whales 4,5 biljoen SHIB tokens hebben geaccumuleerd, een enorme stijging van 2.300% ten opzichte van de voorgaande week, wat duidt op een significante toename aan whale activiteit en mogelijke grootschalige transacties in de nabije toekomst.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht SHIB of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Frederick Ward

Last Updated: 1699423205

Views: 1332

Rating: 4.4 / 5 (78 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frederick Ward

Birthday: 1931-09-14

Address: 8690 Hunt Union, West Kimberlyton, NE 40703

Phone: +3872539841166491

Job: Marketing Manager

Hobby: Amateur Radio, Singing, Coin Collecting, Reading, Beer Brewing, Telescope Building, Yoga

Introduction: My name is Frederick Ward, I am a dear, striking, dazzling, cherished, brilliant, priceless, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.