header banner
Default

Bitcoin nedir ve nasıl ortaya çıktı?


Table of Contents

  20.12.2017 16:27Son Güncelleme:

  Bitcoin'in diğer paralardan farkı nedir?

  İsmail Hakkı Polat, "2009 yılında Bitcoin'i ilk kez zikreden Satoshi Nakamoto takma adlı kullanıcı. Aslında benim tahminlerime göre, 1990'lardan beri gelen üretimin sonucu olarak ortaya çıktı. Özellikle makalenin hemen 2008'de Amerika'daki finans krizinin arkasından çıkmış olması biraz zamanlama olarak manidar. Ama onun ötesinde 2009 yılından beri aslında Satoshi Nakamoto'nun makalesinde belirttiği bir finans programları belirlenmiş değiş-tokuş finans protokolü Bitcion. Dijital bir finans protokolü aslında" dedi.

  Bitcoin nereden alınır?

  Emin Çapa ise, "Şu anda bin 300'ün üstünde sanal para var dünyada. Biz hep Bitcoin diyoruz ama aslında ortalıkta bin 300'den fazla sanal para var. Bu sanal paralar, Blockchain dediğimiz teknolojinin bir parçası sadece. Hayatımızı dönüştürecek, bütün dünyayı değiştirecek olan asıl teknoloji Blockchain. Bitcoin de onun bir parçası. Nedir Blockchain? Hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan zincirleme bir sistem. Yani sizinle benim aramda bir ticari işlem yapıyoruz veya geçenlerde nikah kıyıldı bunu bir halkaya ekliyoruz. Ama bir zinciri düşünün, zincirin halkasını düşünün. Her yeni halka eklendiğinde eski halkanın varlığı hala devam ediyor. Dolayısıyla milyonlarca bilgisayar üzerinde bütün işlemler saklanmış oluyor. Bu da hacklenmesi çok çok çok zor bir şey oluyor. Bir bilgisayardaysa birisi onu hackleyebilir, o bilgiyi silebilir. Ama milyonlarca milyonlarca bilgisayar olduğu için silinmesi ve hacklenmesi çok zor bir şey. Sizinle ben bir ticari işlem yapıyoruz, bunu yazıyoruz o Blockchain teknolojisine. Milyonlarca bilgisayar teknolojisine dahil oluyor. Bu bir zincir, halkanın bir zinciri.  Sonra ben gidiyorum buzdolabı alıyorum diyelim. Ticari bir işlem yapıyorum. O da bu halkaya ekleniyor. Sonra ben gidiyorum evleniyorum onu da bu halkaya ekliyorum zincir devam ediyor, işlem devam ediyor. Bitcoin'de de parayı alıyorum satıyorum buraya ekleniyor. Siz bana satıyorsunuz buraya ekleniyor.  Sonra başkası satıyor buraya ekleniyor. Bitcoin bir sanal para gerçekte elinizle tutamadığınız, fiziki olarak dokunup temas edip yapamadığınız bir şey. Bu zincirin üstünde olduğu için çok yüksek güvenliği olan, taklit edilmesi ya da çalınması çok zor olan sanal arkasında devlet olmayan bir merkez bankası tarafından basılmayan bir para" diye konuştu.

  Sources


  Article information

  Author: Brian King

  Last Updated: 1700374322

  Views: 988

  Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Brian King

  Birthday: 1968-10-01

  Address: 60742 George Row, East Tiffanychester, MO 57993

  Phone: +3873210346737695

  Job: Security Guard

  Hobby: Reading, Skateboarding, Astronomy, Bird Watching, Calligraphy, Singing, Photography

  Introduction: My name is Brian King, I am a honest, courageous, dear, candid, vivid, radiant, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.